Bystrateg og afdelingsleder

CK&CO er en bystrategi- og bygherrerådgivningsvirksomhed.Vi vokser og har brug for at udvide vores ledelsesteam og vores team afbystrategiske rådgiver.

Vi søger derfor et nyt erfarent medlem af holdet, der både kanvære en del af ledelsen af det bystrategiske hold og kan løse voresbyplanfaglige og bystrategiske opgaver.

Vores bystrategiske hold består af byplanlæggere medingeniør, arkitekt, landskabsarkitekt og samfundsfaglig baggrund. Fælles for osalle er vores interesse i og erfaring med byers udvikling. Vi løser projekter imange skalaer fra kommune til byområder og konkrete enkeltprojekter.  Vi samarbejder i det daglige med voreskollegaer indenfor strategisk ejendomsudvikling og bygherrerådgivning. Det giveros muligheden for at kombinere vores viden om de planfaglige rammer og deøkonomiske betingelser for en bæredygtig udvikling af byer.

Stillingsindhold

Du bliver en del af en ledelsesduo i bystrategi teamet, hvordu vil skulle varetage den daglige personaleledelse og den faglige ledelse ogkoordinering af opgavefordeling. Den anden del af duoen har ansvaret formarkedet, kunder og forretningen. Faglig sparring med projektlederne vil væreen naturlig og vigtig del af den faglige ledelse og koordineringen af opgavefordelingen.

Du skal desuden være projektansvarlig for udvalgte sager,der kræver flerårig erfaring. På disse sager vil du både være mentor og fagligsparringspart for mindre erfarne medarbejdere koblet til projekter - typiskkommunale planlægningsopgaver, og du vil få det overordnede ansvar for opgaven.

Der vil være et stort rum til at bygge videre på det fagfællesskabsom vi har skabt omkring vores eksisterende fagområder, men også til at udviklenye fagområder. Det kan f.eks. ske i forlængelse af vores nuværende forretning,som det kan være med til at styrke vores faglige fundament.

Dit arbejde vil have udgangspunkt fra vores kontor i Charlottenlund,med hovedparten af din arbejdstid på kontoret. Du skal dog forvente at deltagei møder, arbejdsdage og arrangementer hos vores kunder i hele landet, men mestøst for Storebælt.

Forventninger til dig

Da det er en særlig stilling vi tilbyder, forventer vi ogsåat du har +10 års erfaring, med erfaring fra kommune og/eller privat rådgivning.Men også gerne erfaring fra tegnestuer eller som bygherrerådgiver.

Erfaring med personaleledelse er ikke et must, men skal værenoget du har en ambition om at tage et stærkt ejerskab til.

Vi forventer at din byplanfaglige erfaring er solid, dvs. atdu har arbejdet med byen og dens udvikling i mange år, og at din erfaring er alsidig,altså at du har prøvet at arbejde med mange dele af byens udvikling fraplanloven, over miljø og mobilitet til projektudvikling.

Endelig er det naturligvis vigtigt at du passer ind i detsamlede ledelsesteam. Dette ledelsesteam består p.t. af teamledere for hhv.Bystrategi, Strategisk bygherrerådgivning og ”Executive Realestate Advice” Deter i Bystrategi at vi nu er blevet så mange at vi har brug for at styrke voresledelse og opgaveløsning. Det er derfor særligt samarbejdet med vores CEO Karimog leder af bystrategi Morten, som du skal fungere godt sammen med. Vi har enambition om et åbent og tillidsbaseret samarbejde, både i forhold til dialog ogdaglige aftale, men også når vi hjælper hinanden med vanskelige beslutninger.

 

Uddannelsesbaggrund

Videregående byplanfaglig uddannelse som f.eks. Arkitekt(Cand arch) og Urban designer (Cand polyt)

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Mortenpå ms@ckogco.dk / 30 84 36 67 eller Karim påkcm@ckogco.dk / 42 24 89 87.

Læs mere om CK&CO på www.ckogco.dkeller følg med på vores linkedin side: https://www.linkedin.com/company/ckogco/

 

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning inden d. 25. oktober. Ansøgningenskal sendes til kcm@ckogco.dk.

Føler du dig som et macth?