Kunde:

Tårnby Kommune

Sted:

Kirstinehøj 3 - Tømmerupvej

Størrelsesorden:

Erhvervsområde

Omfang:

Lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport

Lokalplan for nyt erhvervsområde - Kirstinehøj 3

Tårnby Kommune har med et nyt landsplandirektiv fået mulighed for at etablere et helt nyt erhvervsområde mellem Københavns Lufthavn og Tømmerup Landsby.

CK&CO har sammen med kommunen udarbejdet et plangrundlag for udviklingen af et helt nyt erhvervsområde ved Københavns Lufthavn.

Der er blevet arbejdet indgående med miljøzonering, bevaring af landskabstræk, hensyn til kulturmiljøet, og klimatilpasningstiltag i området for kunne imødekomme de mange rammebetingelser. Med en placering som nabo til kulturmiljøet Tømmerup Landsby og Københavns Lufthavn, har arbejdet med miljøscreening og -rapport været helt centralt og har løbende sat et aftryk på lokalplanens indhold.

Der er som grundlag for lokalplanen blevet udarbejdet en dispositionsplan for landskab, infrastruktur og udstykning.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.