Benchmark-data i byggeprojekter du skal være opmærksom på

Brugen af historiske data og tal til benchmarking af dit anlægsprojekt, er altid en fordel. Det giver dig større sikkerhed i budget og et bedre udgangspunkt at styre ud fra. Før man blindt benytte sig af sine historiske data, er man nødt til højde for de faktorer der spiller både den benyttede data og i det specifikke projekt man står over for.


Lokation

Forskellen i pris gør sig gældende på regionalt, nationalt og internationalt niveau. Der er forskel på at bygge i centrum af København eller i Vestjylland.


Specifikationer

Selvsagt har kvaliteten og sammensætningen af slutproduktet en væsentlig indflydelse på prisen. Man skal være varsom med at sammenligne bygninger 1:1 på baggrund af f.eks. samlede antal kvadratmeter og overordnede primære funktion (kontor, auditorier, laboratorier, etc.). En metode vi i CK&CO benytter og af, er f.eks. m2priser™. Her splittes licitationspriser ud på funktionernes kvadratmeter i bygningen, hvilket giver bedre indsigt i hvad det koster at bygge 1 kvadratmeter teknikrum, kontor, laboratorie osv.


Program og planlægning

Er projektet f.eks. underlagt en stram tidsplan influeres prisen på baggrund af mængden af arbejde uden for normal arbejdstid (weekend- og overarbejde).

Markedskræfter og tendenser

Kan komme til udtryk i mange former. Eksempelvis kan et manglende udbud af et materiale på et bestemt tidspunkt have ført til en kortvarig stigning i pris, der muligvis ikke er repræsentativ for en længerevarende tendens.

Prisindeksering af udbudspriserne

Når anlægsprojekter estimeres, så vurderes det som oftest hvad det vil koste, hvis projektet startede ’nu-og-her’. Indekseringen af udbudspriserne er et udtryk for prisudviklingen i tiden fra anlægsprojektet estimeres til projektet går i jorden.

Prisindeksering i byggeomkostninger

I modsætning indeksering af udbudspriserne er dette et udtryk for indeksering af de omkostninger der er afholdt af entreprenøren i form af ændringer i løn, konstruktions- og materialepriser, samt overheads.

Ovenstående er en short list af de faktorer du skal være opmærksom på når du benytter dig af historiske data til at estimere prisen på dit anlægsprojekt.

Af Cornelius Lund Madsen