Detailhandelsanalyse - Handel, Online, Byer

I CK&COs har arbejder vi med detailhandelsrådgivning og bymidteplanlægning.

Byer og handelsliv hænger uløseligt sammen. Men handlen flytter til nettet, og det er en udfordring både i provinsbyerne og i brogaderne.

Hvad er det der sker i centerområderne?

Vi kortlægger og beskriver, hvad der sker i detailhandlen. Med vores analyser kan vi se og dokumentere detailhandlen i jeres kommune, og vi kan bruge det til viseudviklingsretninger for byens detailhandel.


Hvem er styrende for udviklingen?

Vi undersøger hvilke sammenhænge og rammebetingelser, der påvirker udviklingen i et centerområde. Vi kan finde frem til, hvem der har indflydelse på udviklingen i detailhandlen, og hvor stor påvirkning onlinehandel har på de lokale butikker.


Hvor findes løsningerne?

Vi udvikler strategier for byer og centerområder, som tager fat i de reelle udfordringer. Vi inddrager alle de styrende interessenter i udviklingen. Vi peger på både fysiske, økonomiske og organisatoriske løsninger.


Hvad er kommunernes rolle og muligheder?

Vi kender kommunernes interesser og muligheder for at påvirke detailhandlen. Vi ved hvor planloven kan bruges til at styreudviklingen, og hvornår kommunen skal være facilitator for udviklingen.

Erfaring og ny viden

I CK&CO har vi samlet mere end 15 års erfaring med detailhandelsanalyse, -udvikling og -planlægning i en gruppe af ydelser vi kalder Handel, Online, Byer.

Vi arbejder med detailhandel ud fra en erkendelse af at den fysiske og den virtuelle verden er indbydes afhængige og integrerede i hinanden. Vi samler al vores viden om detailhandel, både i forhold til den kommunale verden, og i forhold til private aktører i HOB. Det betyder at vi kan lade viden gå på tværs, og berige projekter i begge sektorer.

Inden for de sidste 3år har vores medarbejdere erfaring fra udarbejdelse af detailhandelsanalyser og plandokumenter, bl.a. for udlæg af aflastningsområder for bl.a. Holbæk, Vordingborg, Lolland og Hvidovre Kommune, og vi er fast bystrategisk rådgiverfor COOP.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.

Vil du vide mere?

Er du blevet nysgerrig efter at vide mere om denne eller en af de mange andre ydelser? Så kontakt os for mere information. Vi kommer gerne forbi og tager en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe gode resultater.

+45 42 24 89 87
info@ckogco.dk


Kontakt