Overskudsjord er millioner værd

Vordingborg Kommune sparer 24 millioner kroner ved at genbruge jord fra et byggeprojekt i et andet. Strategien bag besparelsen kan bruges i hele EU, fastslår ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur.

Inden for de kommende 12 år vil bygge- og anlægsprojekter i Vordingborg Kommune resultere i omkring 600.000 kbm overskudsjord. Her tilkommer jord fra Vejdirektoratets og Banedanmarks aktiviteter samt projekter til havs og private projekter. Tidligere blev overskudsjorden transporteret helt til Køge og Rødby til deponi, men det har en ny strategi vendt op og ned på. Den sikrer, at overskudsjorden fra projekter i kommunen bliver genbrugt i andre projekter i lokalområdet.

Branchen er i gang med at lave et paradigmeskifte. Indtil nu har jord ikke været tænkt som en ressource men som affald, der skal køres til deponi.

Den betragtning understøttes af Det Europæiske Miljøagentur. Agenturet har netop udsendt en rapport, der opfordrer kommuner og andremyndigheder overalt i Europa til at se jord i byområderne som en begrænsetressource, der kan genbruges. I rapporten nævner Miljøagenturet netop jordstrategier som et eksempel på nytænkning til inspiration for europæiske myndigheder og bygherrer.

En blåstempling

Det er en blåstempling af jordhåndteringsstrategier som koncept.

Jordstrategierne består i, at kommunerne danner sig et overblik over mængden af overskudsjord, som kommende byggeprojekter vil skabe, og derefter planlægger andre projekter i lokalområdet, hvor jorden kan genanvendes. I Vordingborg Kommunes nye jordstrategi bruger kommunen primært overskudsjorden på at forbedre eksisterende, rekreative områder og anlægge et nyt område med højdeforskelle i terrænet.

Projekterne finansieres af de penge, kommunen nu får ved at tage imod overskudsjorden fra de private bygherrers projekter.

Kontante fordele

Derudover får også kommunen kontante fordele ud af jordstrategien. Ifølge den sparer kommunen som bygherre og de private bygherrer samlet 24 millioner kroner over de næste 12 år på ikke at skulle køreoverskudsjorden til deponi uden for kommunegrænsen. Det betyder samtidig, at man ikke skal bruge tid på at køre rundt med overskudsjorden. Kommunens beregninger viser, at lastbilerne de kommende 12 år skal køre 3,5 millioner færre kilometer, og at det sparer miljøet for en udledning på næsten 3000 tons CO2.

jordstrategier er både en kæmpe fordel for miljøet og for de mange lokale virksomheder, der ikke længere skal køre langt og betaledyrt for at komme af med deres overskudsjord.

Vordingborg Kommune er ikke den eneste, der kan se frem til store millionbesparelser. I forbindelse med opførelsen af den nye by Vinge i Frederikssund Kommune viser beregninger, at uden en jordstrategi ville alene håndteringen af overskudsjord koste tæt på en halv milliard kroner over de næste 20-30 år. Med den  jordstrategi bliver kommunens udgifter til håndtering af overskudsjord reduceret med mindst 200 millioner kroner.

Derudover sikrer kommunens indtjening på at modtagebygherrernes overskudsjord finansieringen af støjvolde, rekreative landskaber og andre projekter, der baserer sig på overskudsjord.