Code of conduct

Published 19/8/2020

CK&CO ApS´ forretningskonceptet er at skabe en bæredygtig virksomhed og forbedre bæredygtigheden i byggesektoren. Vi baserer vores aktiviteter på virksomhedsansvar, langsigtede relationer og klare etiske standarder. Vi er ambitiøse over for langsigtede resultater for kunder, partnere og medarbejdere, og vi værdsætter mangfoldighed, inklusion og socialt ansvar. Vi overholder principperne i Global Compact. Derfor har vi udarbejdet dette Code of Conduct, med den forståelse at vi med vores konsulentydelser påvirker og har ansvar overfor det område, hvor vi kan udøve vores indflydelse.

Formålet med denne Code of Conduct er at sikre, at leverandører til CK&CO fungerer i overensstemmelse med internationalt anerkendte minimumsstandarder for menneskerettigheder, arbejdskraft og miljø. Dette Code of Conduct gælder for alle CK & COs leverandører. Code of Conduct fastlægger minimumsstandarder, og CK&CO accepterer ikke ethvert forsøg på at bruge kravene som et middel til at sænke eksisterende standarder eller til at forhindre eller modvirke kollektive forhandlinger. I vores Code of Conduct har vi bl.a. forholdt os til:

Overholdelse af lovgivningen,
Internationale standarder og konventioner,
arbejdspladsens sundhed og sikkerhed,
ansættelses- og arbejdsvilkår,
tvangsarbejde,
børnearbejde og unge arbejdere,
miljøbeskyttelse,
ulykker og sundhed,
korruption og bestikkelse,
jordforvaltning,
foreningsfrihed,
sikkerhed.

Leverandøren skal tildele ansvar inden for sin organisation til implementering af denne Code of Conduct. CK&CO vil ikke drive forretning med en leverandør, der er involveret i krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder.

Code of Conduct in full