Anne Kirstine Haugaard

Bystrategisk rådgiver
ahj@ckogco.dk
Linkedin

Jeg er uddannet byplanlægger fra uddannelsen Nordic Urban Planning på RUC. Jeg har specialiseret mig i byplanproces og aktørsamarbejde indenfor social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig byudvikling.

Jeg arbejder med fysisk planlægning, planprocesser og aktørsamarbejde i en helhed, og ser langsigtet og sammenhængende planlægning som et vilkår for god byudvikling.

Jeg arbejder med forskellige metoder og emner, herunder planstrategier, byrumsanalyser, procesplanlægning, kommunikation og bæredygtighedsanalyser.

Jeg søger altid at indarbejde bæredygtige løsninger i de planprojekter, jeg arbejder med. Jeg har derfor både kendskab til indarbejdelse af klimaløsninger, de 17 verdensmål, sociale initiativer og beskyttelse af bevaringsværdigekultur- og naturmiljøer.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.

No items found.