Kunde:

Coop Danmark

Sted:

Coopbyen og Albertslund Kommune

Størrelsesorden:

Bydelcenter, og kommuneniveau

Omfang:

Detailhandelsanalyse, økonomiskprognose, Strategisk anbefaling 

YDELSER:

HOB™

HOB™-analyse viser at Coopbyen bør få bydelscenter

Det nye byområde ved Roskildevej i Albertslund - Coopbyen - er under udvikling. I CK&CO har vi brugt vores HOB-metode til at lave analysen af de planlagte butikker i bydelens effekter på detailhandlen i Albertslund.

Coopbyens centrum er i visionerne for bydelen et område omkring Coops hovedkontor med en række af Coops konceptbutikker - bl.a. SuperBrugsen. På grund af ønsket om en SuperBrugsen er det nødvendigt i forhold til planloven at udlægge området til et bydelscenter.

Coop havde i dialogen med Albertslund Kommune brug for at kunne berolige med at et bydelscenter ikke ville ændre væsentligt på balancen i området.

Detailhandel har betydning på 3 niveauer

Vores tilgang til dette var, at spørgsmålet - for at kunne være troværdigt besvaret - skulle belyses fra flere perspektiver. Derfor stillede vi tre analyser op:

·      Bydelscentret isoleret set. Dette er typisk den analyse man som developer får lavet for dokumentere effekten af en ny butik.

·      Bydelscenteret i Albertslund Kommune. Denne analyse var reelt en fuld detailhandelsanalyse af Albertslund Kommune, hvor vi bl.a. dokumenterede arbejdsdelingen mellem Albertslund C og lokalcentrene.

·       Bydelscenteret i byen omkring Coopbyen inklusiv Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund. Fordi Coopbyen ligger som en del af et samlet byområde på tværs af kommunegrænser, så vi på bydelscenteret i sammenhæng med alle butikskoncentrationer i hele byområdet.

I alle dele af analysen kortlagde vi omsætningen.

Et entydigt billede af omsætningen er grundlaget for en troværdig analyse. Dette præcise grundlag skaber vi bl.a. i samarbejde med Danmarks Statistik.

Lige så vigtig som omsætning er en detaljeret forståelse af befolkningsudviklingen og en deraf følgende økonomiske udvikling. Denne viden bruger vi til at fremskrive forbruget i byområdet, og her spiller en byomdannelse som Coopbyen en meget stor rolle.

Covid-19 og E-handel

Den nuværende omsætning og den økonomiske udvikling er så at sige lokale forhold, mens påvirkning af detailhandlen også sker fra overordnet hold. Online-handlen er inden for det seneste år også blevet en væsentlig faktor i dagligvarehandlen. Online-handlens betydning er helt integreret i analyserne, mens COVID-19 blev en helt ny spiller vi forholdt os til, bl.a. gennem Finansministeriet økonomiske vurderinger.

Konklusionerne af det omfattende analysearbejde var at Albertslund Centrum står stærkt, også stærkere end man umiddelbart havde forventet. Dertil kommer at de 2.000 nye boliger i Coopbyen i sig selv teoretisk set udgør en stor nok købekraft til udvikling af et bydelscenter, og det allerede i 2022.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.