Jakob Matzen

Bystrategisk rådgiver
jma@ckogco.dk
27 52 96 22
Linkedin

Jeg er uddannet arkitekt med byplanfaglig overbygning og har arbejdet med byens udvikling i hovedstadsområdet i over 20 år. Min erfaring bygger på især store udviklingsprojekter i Københavns nye bydele, hvor jeg kombinerede det overordnede strategiske blik på byen med lokalplaner, der fokuserer på byliv og byrumskvalitet, forbedret mobilitet samt social bæredygtighed. De seneste år har jeg udnyttet og suppleret den viden i arbejdet med en helhedsplan for en ny by omkring Kildedal Station samt de indledende planer for en potentiel omdannelse af erhvervsområdet Lautrup.

Min erfaring inden for byudvikling er meget bred og minberøringsflade med byens forskellige aktører ligeså. Jeg forstår til fulde kompleksiteten i både store og mindre projekter, hvor jeg sætter værdien af en tværfaglig tilgang i alle slags opgaver meget højt.        

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.