Kunde:

Guldborgsund Kommune

Sted:

Guldborgsund Kommune

Størrelsesorden:

Kommune niveau

Omfang:

Udlån af ressource person til håndtering af plansager

Ressourceperson i Guldborgsund Kommune

Når vi i CK&CO indgår en aftale med en kommune om udlån af en ressource som i Guldborgsund Kommune, så kan vi yde en totalrådgivning, hvor vi reelt kan hjælpe og aflaste. Det kan vi fordi vi kan drive alle aspekter af et kommunalt sagsforløb. Fra projektmodning til udarbejdelse af plandokumenter og fra den løbende borgerdialog til betjening af det politiske system. Vi kan dermed stå inde for at drive projekterne og sikre en smidig sagsgang.

I Guldborgsund Kommune er CK&CO en integreret del af planafdelingen, og løser en lang række opgaver - primært lokalplanlægning, hvor vi løbende har haft 5-10 lokalplaner under udarbejdelse eller på vej gennem vedtagelsesproces. Bl.a. løser vi højt profilerede opgaver som Lokalplan for sommerhusene i Marielyst Ferieby, og rammelokalplan for omdannelse af erhvervsområdet, der har været en del af Fremtidens Forstæder kampagnen.

Vi har indgået en aftale med Guldborgsund Kommune om udlån af ressourcepersoner til udarbejdelse af lokalplaner. Den planrelevante sagsbehandling der følger med efterhånden varetages også af CK&CO, f.eks. I form af dispensationsbehandling og planudtalelser i forbindelse med byggesager.

I praksis er hovedparten af CK&CO’s planmedarbejdere involveret i opgaver i Guldborgsund Kommune. Dette betyder at vi med stor fleksibilitet kan varetage mange sideløbende lokalplansager.

Lokalplanfor Marielyst Ferieby

CK&CO har fået opgaven med at udarbejde en lokalplan for det område i Marielyst, hvor der gennem de sidst 3-4 år har været en konflikt mellem nye og gamle ejere af sommerhuse, som mange gange har været omtalt i pressen og fagmedier. Opgaven er formelt en lovliggørelses lokalplan, men reelt er der en omfattende borgerinddragelsesproces, som til tider har karakter af konfliktmægling. Vores lokalplanarbejde bistås af Horten adv.

Rammelokalplanfor byomdannelse af Vækstkvarter

Efter at der er kommet reel interesse for at opføre boligbebyggelse i Nykøbing Falster, har Guldborgsund Kommune igangsat omdannelsen af erhvervsområdet omkring Englandsvej, og her har vi projektledelsen og det byplanfaglige arbejde. Arbejdet vil resultere i en rammelokalplan og flere detaljerede byggeretsgivende lokalplaner. Den første bebyggelse forventes påbegyndt i løbet af foråret 2023.

Lokalplanfor Døllefjelde Musse Marked

Denne landzonelokalplan skal sikre både en administrativt grundlag for markedet og samtidigt sikre at marked kun kan etableres som kortvarige events. Denne balance har udfordret både os, Guldborgsund Kommune og Døllefjelde Mussemarked.

Erhvervsafsnitteti Kommuneplan 2023

Til Guldborgsund Kommuneplan udarbejder vi erhvervsafsnittet, og her er det særligt produktionserhverv og Biogas der er fokus på. Redegørelsen indeholder en mindre erhvervsanalyse, der redegør for den historiske udvikling og viser en tilsyneladende ny vækst indenfor byggeri og anlæg.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.