Troels Sindballe Broberg

Byplanlægger og Teamleder
tsb@ckogco.dk
+ 45 26 70 38 07
Linkedin

Jeg er uddannet landskabsarkitekt med speciale i urban design. Med over 5 års kommunal erfaring som byplanlægger, har jeg stor indsigt i kompleksiteten i byudvikling, de mange aktører og behovet for gode partnerskaber.

Jeg har blandt andet arbejdet med lokalplaner, kommuneplanlægning, strategisk byudvikling, miljøvurdering og udvikling af analysemetoder. Senest i Gladsaxe Kommune, hvor jeg har haft fokus på bykvalitet, tværfaglighed, bæredygtig byudvikling, stedsspecifikke analyser og det menneskelige afsæt for byplanlægningen.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.