KUNDE

Vordingborg Kommune

STED

Nyråd, Vordingborg Kommune

STØRRELSESORDEN

Boligområde med udstykningsgrunde og etageejendomme

OMFANG

Helhedsplan og lokalplan

ÅRSTAL

2023

Helhedsplan for boligområde i Nyråd, Vordingborg

I Nyråd, Vordingborg, skal der opføres et nyt boligområde efter initiativ fra bygherre, som vil udvikle området. Kommunen har i den forbindelse bedt os om hjælp til at skrive en lokalplan, samt være behjælpelig med at udvikle områdets helhedsplan i samarbejde med bygherre og bygherres arkitekt.

Forarbejdet bygger på at hjælpe med at tilpasse arkitektens helhedsplan til de lokale udfordringer i lokalplanområdet. Udfordringerne indebærer bla. tilpasning af en støjvold til det eksisterende terræn, udlægning af infrastruktur, beskyttelse af bevaringsværdig natur og kultur, tilpasning af/til kommunale udpegninger og udfordringer med en nærliggende gasledning. Ved hjælp af dialog med kommunen og bygherre, samt eventuelle relevante styrelser og lokale naboer, skal helhedsplanen bidrage til at løse de lokal udfordringer, og samtidig skabe et attraktivt boligområde for nytilflyttere til området og nuværende beboere i naboområdet.

Helhedsplanen skal være grundlag for at skabe en gennemtænkt lokalplan, som sikrer et boligområde, der både er attraktivt for kommunen, beboerne og bygherre. Lokalplanen skal samtidig sikre, at området udvikles på en hensigtsmæssig måde på langt sigt.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.

No items found.