KUNDE

Holstebro Kommune

STED

Holstebro Kommune

STØRRELSESORDEN

Kommuneniveau

OMFANG

Detailhandelsanalyse

økonomisk prognose

strategisk anbefaling

YDELSER

HOBTM

Detailhandelsanalyse i Holstebro Kommune

Detailhandelsanalysen giver Holstebro Kommune et grundlag for at vurdere udviklingsmulighederne for detailhandlen i Holstebro, samt betydningen af udvalgte publikumsorienteret serviceerhverv

Holstebro Kommune har bedt CK&CO om at udarbejde en detailhandelsanalyse for kommunen.

Resultat

Holstebro bymidte står på nuværende tidspunkt stærkt, og det bør prioriteres højt at fastholde denne position i den fremtidige planlægning. En mere detaljeret gennemgang viser, hvordan de enkelte centerområder bliver væsentligt påvirket af en stor udvidelse. Det bekræfter,  at der i gennemsnit vil være nogen påvirkning af udvalgsvarerne i Holstebro bymidte, og at det sandsynligvis vil betyde, at de dele af udvalgsvarerne, som får konkurrence fra nye koncepter i aflastningsområdet, vil blive væsentligt påvirket. For at fastholde Holstebro bymidtes position er det en anbefaling, at Holstebro Kommune ”nøjes” med detailhandelsbymidte i Holstebro bymidte, og ikke på f.eks. Sygehusgrunden og Slagterigrunden.

Formål

Holstebro Kommune har yderligere bedt CK&CO om at opfylde redegørelseskravene i forbindelse med en mulig udvidelse af aflastningsområdet i Holstebro. Som følge heraf har CK&CO foretaget en vurdering af synergien mellem Holstebro bymidte og aflastningsområdet, samt udarbejdet en konsekvensvurdering for en udvidelse af aflastningsområdet i Holstebro for nabobyerne Lemvig og Struer, herunder;

- Vurderinger af kundegrundlag og opland

- Vurdering af aflastningsområdets påvirkning på butiksforsyningen

- Vurdering af aflastningsområdets betydning for konkurrencen i relation til vareudvalg og priser

Formålet med detailhandelsanalysen er:

- At få en status på detailhandlen i Holstebro Kommune

- At afdække de nuværende og fremtidige forhold i detailhandelsstrukturen i Holstebro Kommune

- At afdække konkurrencesituationen i Holstebro, og mellem Holstebro, Lemvig og Struer Kommune

- At vurdere muligheden for udvidelse af aflastningsområdet

- At omsætte vurderingen til konkrete strategiske anbefalinger til detailhandelsstrukturen i Holstebro Kommune.

Metode og tilgang

CK&CO’s strategiske anbefalinger til Holstebro Kommune er baseret på en analyse af den faktiske detailhandel i Holstebro Kommune bl.a. med en besigtigelse i Holstebro, Lemvig og Struer, opgørelse af bruttoetagearealet, omsætning i detailhandlen og publikumsorienteret serviceerhverv fra 2021. Hertil er der lavet en fremskrivning af omsætningen, forbrugspotentialet og handelsbalancernebaseret på den forventede økonomiske udvikling, herunder udviklingen i e-handel og forbrugsmønsterændringer, samt en prognose. Slutteligt er de strategiske anbefalinger baseret på en vurdering af den lokale og regionale konkurrencesituation, og en generel udvikling i bruttoetagearealet.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.