Kunde:

Guldborgsund Kommune

Sted:

Nykøbing F.

Størrelsesorden:

Byomdannelsesområde

Projektmulighed på ca. 13.000 etagemeter

Omfang:

Masterplanskitser, skitser af bygningsomdannelse, anlægsoverslag, analyse af markedspotentiale, procesrådgivning

Business case fundet for genbrug af skolebygninger

Med en række målrettede studier af de arkitektoniske muligheder og deraf følgende økonomiske konsekvenser får Guldborgsund Kommune et prospekt for omdannelsen, der udgør et solidt grundlag for en god ny bydel og for salg af ejendommen.

I Guldborgsund Kommune optimerer de deres ejendomsportefølje og samler skoler på færre adresser. Derfor står de nu med en ældre skole i flere etager på en attraktiv grund på kanten af bymidten.

CK&CO’s hold af bystrateger og bygherrerådgiver har kombineret viden indenfor masterplanlægning, planlovens rammer for byudvikling, markedsanalyse, anlægsøkonomiske overslag til at scope sig frem til et overordnet prospekt for transformationen af skolen til et boligområde.

Fokus på det betydende

Frem for at udarbejde et omfattende projekt for grunden har CK&CO’s hold lavet en række analyser af forudsætningerne for en udvikling af grunden. Formålet har været at løbende kunne tage beslutninger om programmet for grunden og principper for tæthed, bevaring af eksisterende bygninger, boligtyper, boligstørrelser og prisleje. Dette for at kunne skabe en ramme for et projekt det realistisk kan udvikles på grunden.

Tegnestuen Kontekst har i den sammenhæng udarbejdet skitsestudier af genanvendelsesmulighederne for de eksisterende bygninger.

Iterativ proces sikrer fornuftige valg

Den løbende detaljering af vidensgrundlaget har betydet, at det har været muligt at lave et gradvist mere præcist økonomisk overslag på en forventet projektøkonomi. Kommunen skal ikke udvikle grunden selv, men har stor nytte af indblikket i de anlægsøkonomiske konsekvenser af de betingelser, der i sidste ende skal indskrives i et udbud for salg af grunden.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.