KUNDE:

Coop Danmark

STED:

Pilegårdscenteret

Kongelundsvej

Tårnby

STØRRELSESORDEN:

Bycenter

Byområde

OMFANG:

Helhedsplan

Byrumsprojekt

Ejendomsudvikling

Økonomiske scenarier

Investordialog

Myndighedsdialog

Kongelundsvej – helhedsplan for byfortætning

For Coop Danmark har CK&CO udviklet en helhedsplan der dels skal rumme en ny butik men som også skal skabe en byfortætning der kan give det klassiske forstadsområde i Tårnby muligheden for et mere klart centrum i fremtiden.

Tårnby Kommune har et ønske om at udvikle og fortætte etbydelscenter langs Kongelundsvej for at gøre det mere attraktivt. Denne procesblev skubbet i gang af Coop, som ønskede at bygge en ny dagligvarebutik iområdet, og som derfor bad os om hjælp til at lave en lokalplan forområdet. 

Som forarbejde til lokalplanen har vi udviklet enhelhedsplan, som imødekommer både kommunens og Coops ønsker. Coop havde ønskertil logistik, synlighed fra vej/ gade og mulighed for boliger ovenpådagligvarebutikken. Kommunen havde ønsker om en større fortætning ibebyggelsen, en god forbindelse mellem gade og butikker i stueetagen, boliger iflere etager med gode rekreative områder samt en fornyelse af hovedvejen. 

På baggrund af dialog med Coop og Tårnby Kommune, har viløst opgaven på en måde, så den både giver værdi til områdets erhverv ogdetailhandel, kommunen, samt de lokale borgere. Helhedsplanen bygger på etkoncept om at skabe en sammenhæng på tværs af området via en rekreativ oglevende hovedvej, som giver adgang til attraktive grønne og urbane byrum ogtrækker aktiviteten fra dagligvarehandel og serviceerhverv ud på gadeniveau.

Der er udviklet forskellige scenarier for byfortætning i detsamlede byområde langs Kongelundsvej. For hvert enkelt scenarie er der vurdereten projektøkonomi og risikovurdering - og dermed en attraktivitet forinvestorer.

Med helhedsplanen som afsæt har Tårnby Kommune besluttet atigangsætte en lokalplan som vi udarbejder for coop. Som en del af den videreproces sikrer vi løbende at coops nye butiksprojekt balancerer sombusinesscase.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.