Bystrategisk rådgivning - lokalplaner, helhedsplaner og miljøvurderinger

Vi tilbyder en kompetent bystrategisk rådgivning uanset om du er kommune eller privat aktør i byudviklingen.

Vi vil alle den gode by, men vejen dertil er kompleks og fuld af forskellige interesser. Vi arbejder derfor strategisk og konkret med at bringe alle de relevante aktører og løsninger i spil, når vi hjælper kommuner eller bygherrer med at udvikle deres byer og ejendomme.

Som byplanlæggere og bygherrerådgivere har vi tilsammen en fælles forståelse for organisering og processtyring i udviklingen af byer fra de tidligste bystrategiske analyser til realisering af konkrete byggeprojekter. Med en baggrund som økonomer, ingeniører og arkitekter har vi helt naturligt en holistisk tilgang til alle vores projekter.

Solid erfaring

Vores byplanfaglige konsulenter er erfarne rådgiver med hver mere end 15 års erfaring fra offentlige og private virksomheder. Vi har bred erfaring med rådgivning indenfor stort set alle bystrategiske temaer. Vores fundament er vores kendskab til planloven og forståelse for byens fysik, arkitektur og historie, men vi har også en særlig erfaring med at bringe tekniske discipliner i spil for at skabe bæredygtige løsninger til byens udvikling. Vi har bl.a. beskæftiget os med klimasikring, højvandssikring, jordhåndtering og kan også DGNB-certificere byområder.

Resultater i CK&CO

Vi har også erfaring fra central deltagelse i nogle de mest omtalte byprojekter i Danmark, f.eks. Coopbyen, hvor vi har beskrevet den forventede udvikling af det butiksområde, som bliver åbningstrækket i bydelen, og Nakskov bymidte, hvor vi gennem vores samarbejde med Lolland Kommune er blevet en helt afgørende del af revitaliseringen af Nakskov.

Med vores tætte tilknytning til vores bygherrerådgivningskollegaer og vores portefølje af private kunder har vi opbygget en erfaring om de økonomiske aspekter af byudviklingen, som vi bruger meget aktivt, når vi rådgiver om realiserbarheden af konkrete projekter og strategier. Et særligt eksempel er projektet Østre Skole, hvor vi har skabt rammer for en realistisk udviklingsplan for 13.000 etagemeter centralt i Nykøbing, uden at gå på kompromis med bymæssige visioner, bæredygtighed eller økonomi.

Metoder og proces

Vi baserer altid vores projekter på en stærk analyse af stedets særlige kvaliteter og udfordringer – vi sætter en ære i at kunne forholde os til alle aspekter af et byudviklingsprojekt og trække på den relevante ekspertise på de rette tidspunkter i processen. Vi har derfor et stærkt netværk af eksterne fagpersoner, vi trækker på, når der er behov for særlig ekspertise. Det kommer f.eks.. til udtryk i vores samarbejde med DGE om jordstrategi-arbejdet og den grønne omstilling af netop den del af bygge- og anlægsbranchen, som ellers går under radaren på grund af fokusset på hovedopgaven, byggeriet eller anlægget.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.

Vil du vide mere?

Er du blevet nysgerrig efter at vide mere om denne eller en af de mange andre ydelser? Så kontakt os for mere information. Vi kommer gerne forbi og tager en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe gode resultater.

+45 42 24 89 87
info@ckogco.dk


Kontakt