Kunde:

DGE/Næstved Kommune

Sted:

Næstved Kommune

Størrelsesorden:

Strategi for en kommune

Omfang:

Strategisk jordhåndtering, rådgivning om planlovgivning, procesrådgivning.

Jordhåndteringsstrategi sikrer jord som ressource i Næstved

Tidlige bystrategiske overvejelser om bæredygtig jordhåndtering fører til store besparelser på såvel projektøkonomien som for miljø og klima. Derfor har vi i næsten 10 år arbejdet aktivt i udviklingen af projekter, værktøjer og netværk, der fremmer en helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering.

Som underrådgiver til DGE har vi i kraft af vores mangeårige ekspertise ageret kvalitetssikring på en strategi for bæredygtig jordhåndtering i Næstved Kommune. Vi har bidraget med at skærpe det strategisk greb og ikke mindst kvalificere en fremadrettet proces, der vil bidrage til en realisering af strategien. Resultatet er en kvalificeret og mere realiserbar strategi for bæredygtig håndtering af overskudsjord i Næstved Kommune, der sparer såvel penge som udledning af CO2.

Hvad kræver en vellykket strategi?

Overordnet kræver det en solid inddragelse af kommunale aktører, fra anlægsfolk til plan- og miljøfolk, hvis man skal sikre sig at en strategi bliver ført ud i livet. Det er vores klare erfaring fra kommuner som Horsens og Vordingborg, at det er muligt at se hurtige resultater, hvis man laver en strategi for bæredygtig jordhåndtering, der er operationel, og hvor der bliver uddelt klare roller i den kommunale organisation.

Det er desuden vores erfaring fra tidligere analyser af byudviklingsområdet Vinge ved Frederikssund, at der er store besparelser for bygherres projektøkonomi, hvis man planlægger sig ud af at undgå at køre jord bort i det hele taget - men også hvis der findes lokale muligheder for afsætning af jorden.  

 

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.