Kunde:

Lolland Kommune

Sted:

Lolland Kommune

Størrelsesorden:

Kommune niveau

Omfang:

Redaktion og projektledelse af kommuneplanrevision

Kommuneplan for Lolland

Lolland Kommune har indenfor de sidste 4 år måtte skifte gear - der opleves udefrakommende investeringer i byggeri og anlæg i et hidtil ukendt omfang. Samtidig står kommunen fortsat med udfordringer med tilpasningen af service og boligmasse til færre indbyggere. Det kræver en ny og robust kommuneplan, der bidrager til et overblik for såvel kommunen selv, som de mange nye aktører der skaber forandringer på Lolland.

CK&CO har i forbindelse med udlån af ressourceperson påtaget sig projektledelsen og redaktionen af Kommuneplan 2021.

Det har været en øvelse i at styrke formidlingen af de nye muligheder for udvikling kommunen byder på.

Den helt nye hovedstruktur, der står på skuldrende af det eksisterende og robuste bymønster, bliver det bystrategiske hovedværktøj når kommunen de kommende år skal sikre at kommunale, statslige og private investeringer spiller sammen så Lolland Kommune kommer til at opleve en langsigtet positiv effekt af såvel Femern forbindelsen som store satsninger indenfor turisme, bosætning og erhvervsudvikling.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.