TYPE

Lokalplan

PROJEKT

Lokalplanlægning, Bevaring og Udvikling, DIVE, SAVE, Bymidte

STØRRELSE

Bymidte

YDELSER

Lokalplan, Sagsbehandling, Høring, Debatmøder, Bevaringsvurdering

Lokalplan sikrer både bevaring og udvikling i Nakskov

CK&CO har, i samarbejde med Lolland Kommune, udarbejdet et nyt grundlag for at Nakskovs bevaringsværdier kan blive afsættet for en ny udvikling.

Nakskov by står i et vadested på vej ind i en fremtidig vækst. Realdania, Fonden AP. Møller og Lolland Kommune er i gang med projektet Nakskov 2030, og det er vi blevet en væsentlig del af gennem vores arbejde i Lolland Kommune. Lokalplanen for Bymidten i Nakskov, som skal skabe rammen for udviklingen i det historiske kulturmiljø i Nakskov, har vi været projektledere og forfattere på.

Bevaring og udvikling går hånd i hånd.

Nakskov har åbenlyse bevaringsværdier, men gennem tiden har fortællingen om byen fokuseret sig på købstadstiden og den første fase af industrihistorien. Men Nakskov har en meget mere rig historie, som der skal passe på med en bevarende lokalplan.

Vi valgte at får fokuseret lokalplanen med en DIVE-analyse, som både har udvidet synet på en Nakskovs historie og i kombination med SAVE-registreringer har skabt et stærkt administrativt grundlag. DIVE analysen er udarbejdet af Rikke Stenbro fra Substrata for Lolland Kommune med os som projektledere.

Gennem det arbejde har det været muligt at efterkomme ønskerne til udvikling, ikke på trods af bevaringsværdierne, med afsæt i og for at styrke bevaringsværdierne.

Afsæt i eksisterede viden

Arbejdet med lokalplanen har betydet at der er sket en prioritering i det store eksisterende vidensgrundlag som er skabt gennem en lang række af analyser i Nakskov. Dette har udpeget hvad der er umisteligt, hvad der kan udvikles, og ikke mindst hvor der er noget der skal genskabes med 2020s udtryk.

Lokalplan er blevet et større værk, som udover lokalplan indeholder stilblade, bygningsregistrering og DIVE-analyse. Den er en af de mest omfangsrige lokalplaner i Lolland Kommune både hvad angår størrelse, bebyggelsens tidsdybde, forskellighed i bebyggelse og spændet fra bevaring til udvikling.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.