KUNDE:

Danmarks Tekniske Universitet

Sted:

Universitet
Nybyg og renovering
o Kontorer
o Auditorier
o Laboratorier

Størrelsesorden:

+5 mia. DKK

Omfang:

+40 igangværende projekter

YDELSER:

m2priser™

m2priser™ skaber bedre budgettering i renovering & nybyg

m2priser™ har for DTU Bygherre betydet et markant bedre budgetgrundlag og en agil økonomistyring. - DTU anlægsinvestere for ca. 5 mia. DKK over 10 år.

Et mere retvisende budget

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) investerer massivt i universitetets fysiske rammer. Formålet er at de nye, topmoderne forskningsfaciliteter, vil skabe optimale betingelser for forskning, undervisning og innovation. DTU’s byggerier omfatter både nybyg som såvel renovering.

For DTU Bygherre har det været vigtigt at sikre en løbende forbedring af sin budgetlægning, prissætning og økonomistyring. DTU Bygherre har derfor besluttet at bruge m2priser™ som fast del i sin styring.

Hurtig budgetestimering og aktiv dialog  

m2priser™ har givet DTU en større prisbevidsthed og gjort DTU bygherre i stand til at indgå i en mere aktiv dialog med brugere, rådgivere og entreprenør. Som følge heraf er projekternes beslutningsproces og økonomistyring også blevet mere strømlinet.

Merværdien i m2priser™ metoden fokuserer på at forebygge budgetoverskridelse og omprojektering i efterfølgende faser. Det gøres ved krav til hurtig budgetestimering og feedback i designudvikling, samt afklaring af brugernes prioriteter og specialønsker.

Foruden ovenstående har DTU brugt m2priser™ til at lave omvendt licitation på byggeprojekter, hvor byggeriet blev udbudt med targetpriser i konkurrencepræget dialog.

Afslutningsvist er m2priser™ også anvendt på byggeriprojekter, hvor projektets grundpræmis er radikale designændringer med en høj usikkerhed om omfanget af renovering.  

m2priser™ gennem hele projektet økonomiske cyklus

Prædesign

  • Mindre usikkerhed i prisoverslag
  • Dialog med beslutningstagere og brugere på baggrund af letforståelige prisdata

Design

  • Kvalificeret grundlag for valg af udbudsform
  • Aktiv bygherresparring gennem evaluering, sporbarhed og kvalitetssikring

Udbud

  • Kvalificeret grundlag for udarbejdning af tilbudsliste, granskning af udbudsmateriale samt evt. udbud med targetpris
  • Kvalificeret dialog med entreprenører om scope og optimering af bygbarhed

Eksekvering

  • Afdækning og fordeling af risici imellem rådgiver, entreprenør og bygherre
  • Opfølgning og sporbarhed på projektændringer og deres økonomiske konsekvenser

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.