Kunde:

Gentofte Kommune

Sted:

Gentofte Ejendomme

Størrelsesorden:

+400 mio. DKK p.a.

Omfang:

+60 igangværende projekter

Power BI & ny økonomistyring gav færre genbevillinger

Gentofte Kommune satte fokus på at optimere på antallet af igangsatte projekter og nedbringe genbevillinger. Vi har sammen med Gentofte Ejendomme udviklet et værktøj der giver en transparent økonomi- og risikostyring.

Gentofte Kommune ønskede at nedbringe størrelsen af genbevilliger, samt en mere transparent økonomi- og risikostyring af blandt byggestyrene, controller og ledelse.

Dialog og beslutningsstøtte

CK&CO har, i samarbejde med Gentofte Kommune, skabt overblikover projekterne der på en enkel måde viser effekten af tidsplansforskydning op imod byggeriets økonomi og genbevillinger. Det har hjulpet Gentofte Kommune med at optimere på sine byggebudgetter og skabe klar prioritering i porteføljen.  

Et væsentligt punkt i dette arbejde har været at skabe de rette dialogværktøjer der giver visuel beslutningsstøtte til ledelse, centraladministration og styregrupper.

Styrings- og rapporteringsværktøj

Løsningerne bestod i at udvikle Gentofte Kommunes styrings-og rapporteringsværktøjer, hvilket indbefattede: opdatering af byggestyrenes økonomiark, udvikling af styregruppeslides, samspil med det eksisterende økonomisystem samt implementering af Power BI på kommunes egen rapportserver.

Omfanget af arbejdet har været for samtlige bygge og anlægsprojekter samt i større planlagte vedligeholdsprojekterer i driftsafdelingen.  Fordelen er at det nu er nemmere at planlægge og koordinere arbejdet på tværs af afdelinger i kommunen flere år frem i tiden.

Værktøjet omfatter bl.a.:

·        Konteringer; budgetteret /disponeret / betalt(attesteret).

·        Håndtering af Projektet med/uden moms

·        Cash flow på Projektet er flerårigt

·        Milepælsrapportering

·        Automatisk udtræk til styregruppeslides.

Brugerdrevet forandring

Ifm. implementeringen var det vigtigt at skabe en brugerdrevet proces blandt byggestyrerende hvor de ser værdien af det og tager ejerskab. I den forbindelse har CK&CO lagt kræfter i holdundervisning og superbrugere.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.