Kunde:

Danmarks Tekniske Universitet

Sted:

DTU Bygherre og drift

Størrelsesorden:

+5 mia. DKK

Omfang:

+40 igangværende projekter

AI til erfa-opsamling & risikostyring

Lommeregneren til ord er netop opfundet! Som den første virksomhed i Danmark har DTU-bygherre fået AI indarbejdet i deres erfa-opsamling og risikostyring.

Resultaterne fra CK&CO's implementering af AI til risikostyring og erfa-opsamling blev præsenteret på 'IDA RISK INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT CONFERENCE '

AI-værktøjets største styrker er, at brugeren får forelagt løsninger, som ellers ikke vil fremkomme.

CK&CO har stået for at udvikle et AI-software fra bunden af, hvis formål er at skabe bedre projekteksekvering gennem erfa-opsamling og risikostyring.

På trods af at AI-løsningen er et meget kompliceret produkt, har CK&CO's fokus altid været at fastholde PL-ejerskabet i kundens organisation - hvorved brugervenlighed er i højsædet.

DTU er en professionel bygherre der til hver en tid har +40 igangværende projekter og har et samlet byggebudget på +5 mia. DKK.
Ledelsen ønskede derfor at bruge AI til skabe en lærende organisation der aktivt gør brug af egne unikke erfaringer som opbygges over årene.

"Minimér menneskelig bias"

CK&CO's AI-værktøj baserer sig på 'Machine Learning' inde for NLP (Natural Language Processing).
AI-værktøjet hjælper i kraft af at give en 360 grader løsninger til projekterne. Og dermed minimere blinde vinkler fra forudindtaget 'subject–matter–experts.

Eksempel:
En arkitekt er 'hardwired' til at fremtænke arkitektoniske løsninger som det første.

Ved at analysere tekst, højner AI-værktøjet kvaliteten af styring og beslutninger, samt sparer tid og arbejdsgange på følgende områder:

·   PL’s daglige arbejdsopgaver med styring af byggeriet, ved at give løsninger der ikke ville være tænkt på.

·   Ledelsens, eller porteføljekontorets, arbejde ved at identificere risici, og indsatsområder, der går på tværs af projekterne.

·   På workshops eller kvartalsgennemgang hjælpe projektleder eller risikoleder, med at forstå ligheden og nye forbindelser mellem risici, samt udfordre synet på løsningsrummet.

·   Forbedre de daglige arbejdsopgaver med styring af byggeriet uden radikalt at ændre den nuværende praksis.


Det er ikke fremtiden.....
..... Det er allerede sket!

AI-værktøjet er implementeret og taget i brug hos DTU bygherre:

·        Brugervenligt program med dynamisk interaktion for PL-brugere.
         (Alle kan bruge værktøjet og få et godt resultat ud. Det kræver ikke en superbruger)

·        Forbedrer kvaliteten af samtalerne og beslutningstagning på projektet.

·        Tidsbesparende "datamining" og minimerede forudindtagede risikomønstre.

·        Resultaterne har pt. en nøjagtighed på 70% - 80% - og forbedres kontinuert!

·        AI-værktøjet bruges gennem i hele projektets livscyklus.

·        AI-værktøjet forbedres automatisk i kraft med der tilføres mere viden, og brugerne løbende anvender værktøjet.

·        Værktøjet er i brug hos årets bedste bygherre 2020! (DTU bygherre)

Samlet set forbedrer AI-værktøjet projektstyringen på risiko, tid og økonomi i byggeprojekter, og effektiviserer samtidigt projektlederens daglige arbejde.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.