Kunde:

Lolland Kommune

Sted:

Lolland Kommune

Størrelsesorden:

Kommune niveau

Omfang:

Udlån af ressource person til håndtering af plansager

Ressourceperson i Lolland Kommune

Når vi i CK&CO indgår en aftale med en kommune om udlån af en ressource som i Lolland Kommune, så kan vi yde en totalrådgivning, hvor vi reelt kan hjælpe og aflaste. Det kan vi fordi vi kan drive alle aspekter af et kommunalt sagsforløb. Fra projektmodning til udarbejdelse af plandokumenter og fra den løbende borgerdialog til betjening af det politiske system. Vi kan dermed stå inde for at drive projekterne og sikre en smidig sagsgang.

I forbindelse med udlån af ressource til Lolland Kommune har Morten Størup fra CK&CO været ansvarlig for de to største lokalplansager i Nakskov.

Bymidtelokalplan for bevaring og byudvikling

En bevarings- og udviklingsplan for Nakskov Bymidte medtilhørende lokalplan. Læs mere om denne her.  Planerne er baseret på en kulturmiljøanalyse af bymidten, Danmarks første DIVE analyse og en løbende dialog med byens kerneaktører. Det er i Nakskovs tilfælde bl.a. Realdania, A.P. Møller fonden, bevaringsforeningen og en lang række ejere og investorer.

En lokalplan for et større boligudviklingsprojekt på havnefronten

Rådgivningen har her omfattet dialog med bygherre, havn, miljømyndighed og -rådgivere, kommunale beslutningstagere og borgere. Herudover har det omfattet håndtering af udbud og ledelse af delanalyser til eksterne rådgivere.

Overordnet har vi kunne hjælpe Lolland Kommune med:

·       Bystrategisk rådgivning om højprofilerede byudviklingsprojekter

·       Lokalplanlægning og kommuneplanlægning

·       Miljøvurdering

·       Udbud til eksterne rådgiver og styring af indkøbte rådgivere

·       Borgerdialog

·       Servicering af direktion og politikere

·       Formidling af projekter til offentlighed, medier og fonde

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.