Morten Størup

Byplanlægger & Detailhandelsrådgiver
ms@ckogco.dk
+4530843667
Linkedin

Med min baggrund som arkitekt og byplanlægger har jeg arbejdet med byen, dens muligheder og sammenhæng i 20 år. Jeg har udviklet og ledet en lang række forskellige projekter med afsæt i fysisk planlægning og tværfagligt samarbejde. Mit arbejdsfelt er bredt, men afsættet er byen og de faktorer som har indflydelse på udviklingen, detailhandlen, investorerne, politikerne og borgerne.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.