KUNDE

Vordingborg Kommune

ÅRSTAL

2022

STED

Præstø, Skibinge, Allerslev og Jungshoved

STØRRELSESORDEN

Lokal by og opland

OMFANG

Detailhandelsanalyse

Økonomisk prognose

Strategisk anbefaling

YDELSER

HOBTM

Analyse af dagligvarehandlen i Præstø

Vordingborg Kommune har bedt CK&CO om at beskrive konsekvenserne af etablering en ny dagligvarebutik på hjørnet af Næbvej og Jungshovedvej i Præstø. Dette er gjort i en fokuseret analyse, der alene ser på Præstø og Præstøs opland i form af Skibinge, Allerslev og Jungshoved, herunder indgår de ca. 700 sommerhuse på Jungshoved.

Resultat

Det er vurderingen, at en ny butik på 1.200 m2 butik med en omsætning på 55 mio. kr. vil få betydning for en eller flere af de nuværende butikker, særligt hvis den åbner med fuld omsætning i løbet af 2-3 år. Udviklingen i Præstø by er generelt positiv på grund af stigende indbyggertal. Særligt viser analysen, at forbruget forventes at stige med i alt små 40 mio.kr., men da en ny butik på 1.200 m2 må forventes at omsætte for mindst 50 mio. kr., er væksten ikke helt stor nok til at kunne bære en ny stor discountbutik.

Metode og tilgang

Det teoretiske forbrug er fremskrevet på baggrund af befolkningsprognose og boligprogram, samt forventningerne til udvikling af internettets andel af forbruget. Omsætningen i butikkerne er fremskrevet under den forudsætning, at butikkerne i gennemsnit oplever den samme vækst som resten af samfundet. Dette er gjort på baggrund af finansministeriets løbende økonomiske prognose, herunder tal fordelt på f.eks. fødevarer.

Det skal dog her tages med i overvejelsen, at analysens data har en vis usikkerhed indbygget, og derfor er det vores vurdering, at der kan planlægges for en dagligvarebutik på mellem 1.000 m2 og 1.200 m2 i den østlige del af Præstø. Det er vurderingen, at det hovedsageligt vil ramme Aldi og Netto, mens påvirkningen af MENY vil være relativ begrænset. En måde at reducere denne påvirkning er at fastsætte den maksimale butiksstørrelse i lokalplanområdet til 1.000 m2, hvilket vil give en omsætning omkring 40-45 mio. kr., og dermed en mindre påvirkning.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.