KUNDE

Coop

Randers Kommune

ÅRSTAL

2022

STED

Randers Kommune

STØRRELSESORDEN

Kommuneniveau

OMFANG

Detailhandelsanalyse

økonomisk prognose

strategisk anbefaling

YDELSER

HOBTM

Detailhandelsanalyse Randers Bymidte

En ny detailhandelsanalyse er relevant, fordi Randers Kommune vækster over de næste 12 år frem mod 2033, baseret på Randers Kommunes boligbyggeprogram, og fremadrettet med det store byudviklingsprojekt Flodbyen Randers. Der er samtidig sket forandringer indenfor denne periode bl.a. konjunkturmæssigt, demografisk, ift. e-handel og på lovområdet, som har betydning for detailhandelsstrukturen i Randers Kommune. CK&CO har på baggrund af ovenstående udarbejdet en detailhandelsanalyse for Coop af Randers Kommune, som belyser de eksisterende og fremtidige forhold, relevante faktorer som e-handels betydning, og slutteligt kommer med strategiske anbefalinger til Randers Kommune.

Baggrund

COOP ønsker at etablere en ny dagligvarebutik i Randers sydlige bymidte. COOP har bedt  CK&CO, som uvildig rådgiver, at udarbejde en detailhandelsanalyse, som undersøger detailhandelsstrukturen i Randers Kommune. Randers Kommunes seneste detailhandelsanalyse er fra 2015.    

Resultat

Analysen viser 3 hovedkonklusioner:

- Analysen viser, at dagligvareudbuddet kan øges, men det skal gøres i sammenhæng med udviklingen af boligbebyggelse.

- Der er udviklingspotentialer i udvalgsvarehandlen i Randers Syd, nærmere bestemt den nye bydel Munkdrup, samt Randers Bymidte og Bymidte Syd.  

- At dagligvare- og udvalgsvarehandlen i Randers Kommune står stærkt trods afvigelse i den forventede økonomiske udvikling.

Formålet med detailhandelsanalysen er:

- At få en status på detailhandlen i Randers Kommune

- At afdække de nuværende og fremtidige forhold i detailhandelsstrukturen i Randers Kommune

- At omsætte vurderingen til konkrete strategiske anbefalinger til detailhandelsstrukturen i Randers Kommune

Metode og tilgang

Detailhandelsanalysen tager afsæt i nye omsætningstal fra 2021, en opdateret  prognose for den økonomiske udvikling samt nyeste tendenser for udviklingen i detailhandlen herunder e-handel. Der er foretaget en fysisk registrering i Randers  Kommune januar 2022 over relevante butikker indenfor dagligvare- og udvalgsvarebranchen. Der er hentet omsætningsdata for Q2-4 for 2020 og Q1 2021, som ses  som værende mest retvisende. Fremskrivningen af den økonomiske udvikling sker  på baggrund af materiale fra Finansministeriet, mens befolkningsudviklingen er beskrevet detaljeret i Randers Kommunes egen befolkningsprognose for 2021-2033 samt boligbyggeprogrammet.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.