Kunde:

Hvidovre Kommune

Sted:

Hvidovre, Friheden, Avedøre

Størrelsesorden:

Kommuneniveau

Omfang:

Detailhandelsanalyse, økonomiskprognose, Strategisk anbefaling, Kommuneplan

YDELSER:

HOB™

Hvidovre fik opdateret viden med HOB™-analyse

Hvidovre Kommune har fået ajourført og fremskrevet sin viden om kommunens detailhandel med en pragmatisk og fokuseret HOB-analyse.

En detailhandelsanalyse kan være et stort og dyrt projekt. Med HOB™ har Hvidovre Kommune kunne vælge en langt mere effektiv og billig løsning, der har dannet et fuldstændigt grundlag for en justering af planlægningen for detailhandel i kommunen.

Fuldstændig fornyelse af detailhandelsviden

I HOB™-analysen er der udarbejdet et fuldstændigt grundlag for Hvidovre Kommune baseret på lige dele eksisterende viden i Hvidovre Kommune og lige dele nationale og regionale data fra f.eks. Danmarks Statistik og FDIH.

HOB™-analysen har bl.a. kunnet afdække en ny mulighed for udvikling af dagligvareforsyningen i Avedøre og en måske lidt overraskende god konkurrenceposition i forhold til det nærliggende Rødovre centrum. Samtidigt dokumenterer HOB™-analysen den udvikling, som kan ses i kommunen butiksområder, ved at vise bevægelserne i f.eks. omsætning både historisk og fremadrettet i form af en prognose.

Der kan bygges videre på den forrige detailhandelsanalyse

De historiske tal og prognosen for udviklingen i detailhandlen er skabt med afsæt i eksisterende og tilgængelig viden, men bearbejdet på baggrund af vores mangeårige erfaring og viden om hvilke data, der skal bringes i spil for at få et pålideligt resultat.

I Hvidovre Kommune er HOB™-analysen blevet kombineret med et konkret input til den kommuneplan, der efterfølgende er blevet udarbejdet i kommunen. Den endelig afrapportering er simpelthen udvidet med et kapitel, der indeholder en næsten kopiklar tekst til kommuneplanen. Netop her kommer vores dobbelte faglighed i form at detailhandelsrådgivning og byplanlæggere i spil, og her adskiller vi os fra stort set alle andre rådgiver i dette felt.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.