Kunde:

Kvickly Ebeltoft P/S

Sted:

Ebeltoft

Størrelsesorden:

Bebyggelse, bydelscenter

Omfang:

Udviklingsskitser og etapeplan, bystrategisk detailhandelsudvikling, rådgivning om planproces og myndighedsdialog.

Samskabelse med nye partnere i bymidten i Ebeltoft

I Ebeltoft er der et behov for at styrke og konsolidere detailhandlen i bymidten. Samtidig har Coop behov for at udvikle deres dagligvarebutikker til tidssvarende størrelser. I Ebeltoft går de to dagsordner hånd i hånd – en styrket dagligvarehandel omkring Fakta og Kvickly bliver nemlig også et styrket sydligt ankerpunkt for Ebeltoft bymidte.

Coop og Kvickly Ebeltoft har med et strategisk opkøb af en nabogrund skabt en mulighed for dels at opdatere deres butikker til tidssvarende butiksstørrelser, men har samtidig mulighed for at væsentligt forbedre områdets logistik.

Helhedsplanen rummer et koncept for butiksudvidelser og en udvidelse af parkeringskapaciteten, der styrker forsyningen af parkering til bymidten – særligt for de mange sommergæster og endagsturister. Med forslaget til nye parkeringsarealer er der desuden afleveret en strategi for tidsbegrænsning af parkering samt en programmering af forskellige delområder til alternative formål som markedsplads, klimasikring og sportsaktiviteter, når de ikke er i brug til parkering.

Helhedsplanen rummer forslag til en forbedret varelevering og tilkørsel til området der løser de trafikale udfordring og et opgraderet stinet der forbinder nye parkeringspladser såvel som busterminalen med bymidten.

En central del af arbejdet har været den løbende rådgivning om myndighedsdialog og planfaglige processer, herunder konkret bistand med høringssvar til kommuneplanen.

Coop har nu igangsat et formelt samarbejde med Syddjurs Kommune om udviklingen af butiksområdet med en fælles interesse i at skabe et styrket ankerpunkt for bymidten.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.