Kunde:

Coop Danmark A/S

Sted:

Danmark

Størrelsesorden:

Landsdækkende, kommune

Omfang:

Bystrategisk detailhandelsrådgivning, rådgivning om myndighedsdialog og planlovgivning

HOB™ finder landsdækkende lokaliseringspotentialer

Den løbende facilitering af dialogen mellem Coop og en række danske kommuner er grundlaget for en række bystrategiske anbefalinger til Coop. Dels om muligheder for at udvikle nye butikker - og dels at arbejde for en butikslokalisering, der kan understøtte såvel byudvikling som bymidteplanlægningen i de enkelte byer.

Coop er en unik dagligvarekæde med stærke rødder i andelsbevægelsen, og de har fortsat et solidt lokalt engagement rundt omkring i de danske byer. CK&CO understøtter den konstruktive dialog mellem kommunerne og Coop, når det kommer til at på den ene side styrke Coops forretninger og samtidig bidrage til sunde bymiljøer, hvor dagligvarebutikkerne er de ankerbutikker, der kan hjælpe til med at fastholde det øvrige butiksliv i bymidterne.  

Faglig dialog sikre forståelse i kommunerne

I den løbende rådgivning af Coop har CK&CO rollen som bindeled mellem de kommunale planlæggere og de erhvervsdrivende. Med et kendskab til planloven og byudvikling på den ene side og butikkernes rammebetingelser for en bæredygtig forretning på den anden, er det muligt for os at styrke dialogen og komme med konstruktive forslag til udviklingen af dagligvarehandlen i alle typer af bysamfund.  

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.