Kunde:

Danske Regioner

Sted:

Samtlige sygehuse og hospitaler i Danmark

Størrelsesorden:

45 mia. DKK

Omfang:

16 Hospitaler og sygehuse

Indsatsområder på alle DK's sygehus-byggerier til 45 mia.

De centrale indsatsområder for sygehusbyggerier blev defineret og der blev opbygget en database over erfaringer og anbefalinger. - Det bruges nu i projektstyringen af Danmarks fremtidige sygehusbyggerier.

Danske Regioner er nu nået over halvvejs med kvalitetsfondsbyggerierne og nogle af de nye sygehuse er allerede ibrugtaget.
Der er således opnået værdifuld viden og erfaring, der kan komme de enkelte byggerier til gavn fremadrettet.  

Danske Regioner har derfor bedt om:

·      dels en definering af indsatsområder på tværs af regioner og mellem sygehusene

·      dels en fælles regional model for en løbende erfaringsopsamling på kommende gennemførte sygehusprojekter.

Projekter er tidsbegrænset, men det er erfaringerne ikke

Det er kritisk at sikre, at man rettidigt får indsamlet brugbar erfaring og læring, inden projektorganisationer går i opløsning.

CK&CO har stået for workshoppen som indledningsvist definerede centrale indsatsområder inkl. konkrete tiltag fordelt ud på: Projektorganisation, Driften og Klinikken.

CK&CO har udviklet en Power BI baseret database til erfaringer og anbefalinger, der dels er let at opdatere løbende, og dels har en søgefunktion med ”artificial intelligence” der gør viden langt mere tilgængelig for såvel beslutningstagere som projektledere på tværs af regioner og byggeprojekter.

Systematisk opsamling

Danske Regioner sætter fokus på systematisk opsamling af erfaringer indenfor udvalgte emner med henblik på spredning og nyttiggørelse i regionerne fremadrettet.

CK&CO har omsat den indsamlede viden til anbefalinger til konkrete tiltag fremadrettet - eksempelvis en best practice for styringskategorier.

På baggrund af en workshop med hospitalernes projektdirektørerne og ledelsen af Danske Regioner, fremkom 6 centrale indsatsområder der tilsammen danner en afgrænsning af det videre arbejde med opsamling af viden, erfaring og opmærksomhedspunkter.

CK&CO har udviklet en Power BI baseret database der gør det muligt at finde automatisk beslægtede resultater til det konkrete søgeord, samt tilføje nye erfaringer, hvilket gør det nemt at holde sig opdateret med den nyeste viden.
Det et selvstændigt mål, at det er umiddelbart i brug for såvel fagpersoner som beslutningstagere, så motivationen for at opsøge den indsamlede viden er størst mulig.
Alt for tit ender erfaringsopsamlinger på hylden og bliver hverken brugt eller opdateret.

Behøver ikke nødvendigvis at være lange rapporter

Først og fremmest er videndeling og opsamling af erfaringer det der er det væsentlige, og det skal dermed ikke nødvendigvis skal munde ud i fælles retningslinjer eller anvisninger m.v. Værdien i at det enkelte projekt får gavn af erfaringen, og kan tilgå så nemt som muligt, skal altid være i fokus.

Det kræver at man bruger de nyeste løsninger til at skabe en brugerflade der gør den viden så lettilgængeligt som muligt. Her er Power BI med ”artificial intelligence” løsninger helt anderledes brugervenlige og dynamiske end de traditionelle rapporter eller excel baserede oversigter.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.