Kunde:

Region Hovedstaden

Sted:

Center for Ejendomme

Størrelsesorden:

+7 mia. DKK

Omfang:

+1.200 igangværende projekter

Power Apps til registrering & styring af 7 mia.

Region Hovedstadens Center for Ejendomme har fået en Power App til registrering og styring af samtlige projekter, samt en integreret løsning til økonomi- og porteføljestyring.

Center for Ejendomme i Region H. står overfor at renovere og genoprette bygninger og anlæg for 7 mia. DKK, over de næste 10 år.
De ønskede derfor et værktøj der kan bruges af af deres projektledere til registrering og styring, samt et porteføljeoverblik som er grundlaget ledelses renoveringsplan og løbende prioritering.

Effektivisering af arbejdsgange og optimering af budget

CK&CO har, i samarbejde med Center for Ejendomme, standardiseret styringsredskaber, rapportering og registrering.
Det har givet Center for Ejendomme en mere effektiv styring i form af færre arbejdsgange hos projektlederen, og ledelsen mulighed for at optimere på renoveringsplanen og få mest ud af beløbet der er til rådighed.

Koordineret beslutningstagen

CK&CO’s arbejde har konkret bestået i at udvikle værktøjet til styring og registrering i ”Power Apps” samt værktøjet til visualisering og beslutningsstøtte i ”Power BI”, samt automatiseret arbejdsgange vha. ”Power Automate”.

Løsningen som CK&CO har udviklet, virker sammen med økonomisystemet SAP og trækker lokationsoplysninger fra DaluxFM.

Det har givet Center for Ejendomme mere effektive arbejdsgange i dagligdagen samtidigt med at sandsynligheden for fejl er mindsket og dobbeltstyring nedbragt.

Konkrete fordele for Center for Ejendomme

·    Compliance, procedure og arbejdsflow overholdes

Dokumentationskrav og autoopslag ift.: lokation, roller, stamdata, økonomi, faser. leverandører, tidsstyring, besparelser, risici, finansiering mv.

·   En balanceret portefølje sikres

Overblik over projekterne skabt i Power BI, så Center for Ejendomme langt nemmere kan prioritere, udvælge og igangsætte blandt sine +1.200 projekter.  

·    Effektivt og brugervenligt system

Dynamiske inputfelter og oplysninger gør, at brugeren alene forholder sig til det relevante ift. en given fase.

·    Automatiseret forretningsgange

Indbygget fremdriftsstyring, investeringsanmodning og forretningsgange. Inkl. automatisk fremsendelse af mails de rette personer, når en task er udført eller godkendt.

·    Et mere robust system

Modsat Excel, har Power Apps en push-funktion, så rettelserne slår igennem i hele organisationen med det samme.

Implementeringen omfattede:

• Registrering og rapportering af byggeriet fra ide til afslutning via Power Apps.

• Beslutningsstøtte til: PL, mellemleder, direktører og administration via Power BI.

• Godkendelsesprocesser og one-pager til investeringsgodkendelse.

• Standardisering af værkøjer, rapportering og arbejdsgange.

• Økonomi m. fast kontostruktur, SAP m. psp-nr. samt godkendt / bogført / kontraheret

• Samlede overblik over projekterne og ‘drill down’ ned til det enkelte projekt.

• Undervisning af brugere og superbrugere.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.